SVTN “J.D. van der Waals”

SVTN “J.D. van der Waals”

vdw SVTN “J.D. van der Waals”
SVTN “J.D. van der Waals” is de studievereniging voor alle studenten Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Onder studenten staat de vereniging bekend als “Van der Waals”. Zij is opgericht op 6 oktober 1960 en vernoemd naar de bekende Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Johannes Diderik van der Waals.

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Technische Natuurkunde te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Ook aan de contacten tussen studenten en medewerkers van de faculteit hecht Van der Waals grote waarde. De kracht van Van der Waals ligt in het grote aantal actieve leden van de vereniging. Van de ruim vierhonderd leden is namelijk meer dan een kwart actief. Dit komt doordat bijna alle studenten Technische Natuurkunde automatisch lid worden van Van der Waals. De actieve leden doen niet alleen mee aan de activiteiten van Van der Waals, maar nemen ook deel in de organisatie daarvan. Door lid te worden van de commissies die alle activiteiten organiseren kunnen studenten veel ervaring opdoen. Maar voor alles is het natuurlijk gewoon fantastisch om samen met je mede-studenten een toffe en geslaagde activiteit neer te zetten!

Bezoek de webstek van SVTN “J.D. van der Waals”