TFV ‘Professor Francken’

TFV ‘Professor Francken’

francken
De Technisch Fysische Vereniging ‘Professor Francken’ is de studievereniging voor technische natuurkunde te Groningen. Zij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gericht op (oud-)studenten Technische Natuurkunde aan die universiteit. Studenten van andere opleidingen kunnen donateur worden (alle rechten/plichten, minus stemrecht gedurende ALV’s).

Oorspronkelijk is de technisch fysische vereniging opgericht in 1968 als de ‘Vereniging van Toekomstig Ingenieurs’. Toentertijd was de erkenning van de afgestudeerden als ingenieurs nog onzeker. Voor de Groningse technici veranderde dit bij Koninklijk Besluit van 18 november 1971. In de daarop volgende jaren veranderde de naam in V.K.T.N., ofwel de Vereniging voor Kandidaten Technische Natuurkunde. In 1984 is de vereniging vernoemd naar de eerste hoogleraar Technische Fysica te Groningen: prof. dr. ir. J.C. Francken.

Bezoek de webstek van TFV ‘Professor Francken’