Bachelorprojectwedstrijd

Bachelorprojectwedstrijd

Helaas gaat de bachelorprojectwedstrijd door de aanhoudende pandemie ook in 2021 niet door. Het FYSICA symposium is dit jaar weer online en staat in het teken van het 100 jarig bestaan van de NNV.

De bachelorprojectwedstrijd is een wedstrijd die jaarlijks door het SPIN-bestuur wordt georganiseerd in samenwerking met de NNV. Vanuit iedere universiteit of hogeschool kan het beste bachelorproject opgestuurd worden door de desbetreffende studievereniging. Dit kan een scriptie zijn of een verslag van een afstudeeropdracht wanneer hier sprake van is. Uit deze verslagen worden vervolgens door een voorselectiejury de drie beste projecten gekozen. Voor deze voorselectiejury wordt gezocht naar mensen die de verslagen vanuit een verschillende invalshoek bekijken. Denk hierbij aan een PhD-student, een professor, iemand van de NNV of iemand uit het bedrijfsleven. De auteurs van de gekozen projecten mogen hun werk presenteren op het FYSICA, waar een nieuwe jury van deskundigen uit verschillende vakgebieden de winnaar zal bepalen. De NNV stelt de hoofdprijs van €500,- ter beschikking, die door de voorzitter van de NNV zal worden uitgereikt tijdens een prijsuitrijking later op de dag.

In 2018 heeft Wietske Hekstra van de Technische Universiteit Twente de bachelorprojectwedstrijd gewonnen met zijn scriptie genaamd “Characterizing the distortion of an in-contact AFM cantilever upon raster scanning”