S.V.N.B. Hooke

S.V.N.B. Hooke

Logo-rood
Op 3 september 2012 is de bachelor opleiding Nanobiology van start gegaan. De studenten krijgen bij deze opleiding de unieke kans om de expertise van onderwijs te ervaren in twee verschillende universiteiten in twee verschillende steden: Delft en Rotterdam. De eerste twee jaar hebben de VvTP en de MFVR de studenten Nanobiology met open armen ontvangen bij hun vereniging. Echter, in deze periode is er ook een sterke behoefte aan een eigen studievereniging bij de studenten ontstaan. Deze studievereniging moest recht doen aan het unieke karakter van de studenten Nanobiology.

Om deze reden hebben in het collegejaar ’14-’15 een vijftal Nanobiology studenten, het pre-bestuur/bestuur 1, onder begeleiding van de VvTP en MFVR een eigen studievereniging opgericht: S.V.N.B. Hooke.

De studievereniging heeft verschillende taken.

Onder leiding van de commissaris onderwijs van de vereniging wordt er ieder octaal een College Responsie Groepen gehouden om studenten de kans te geven hun mening over het aangeboden onderwijs te geven . Deze opmerkingen worden besproken met de betreffende professoren, de opleidingscommissie of de opleidingsdirecteur en op deze wijze kan de studievereniging het onderwijs monitoren en de opleiding adviseren over het aangeboden onderwijs.

Naast het monitoren van onderwijs organiseert de studievereniging ook diverse activiteiten waarin studenten zich kunnen verdiepen en verbreden. Dit zijn met name lezingen en excursies naar bedrijven die actief zijn binnen het werkveld van de Nanobiology.

Verder moet de vereniging de schakel vormen tussen Nanobiology studenten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de specifieke multidisciplinaire vaardigheden van onze studenten.

Tot slot zijn er ook jaarlijkse vele activiteiten voor Nanobiology studenten die vooral voor vermaak bedoeld zijn. Denk hierbij aan een diner, borrels, feesten, een wintersport, een ouderdag en nog veel meer. Hiermee wordt het harde studeren even verlicht en kan er gewerkt worden aan de onderlinge band tussen de studenten.

Bezoek de webstek van S.V.N.B. Hooke