VvTP

VvTP

Beeldmerk VVTP
De Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging voor studenten van de bachelor Technische Natuurkunde en de master Applied Physics aan de Technische Universiteit Delft. De VvTP is een actieve en goed georganiseerde studievereniging die volledig gerund wordt door studenten. Van de 1000 leden zijn er ongeveer 150 actief in commissies. Aan het hoofd hiervan staat het bestuur, bestaande uit 6 studenten, dat een jaar lang full time overzicht houdt over de vereniging. Door het hoge percentage actieve leden worden de verscheidene activiteiten zeer goed bezocht.

Bezoek de webstek van VvTP