IAPS

IAPS

IAPS is de internationale vereniging van natuurkunde studenten en studentenverenigingen uit de hele wereld en is opgericht ter bevordering van een vreedzame samenwerking tussen hen. De leden worden vertegenwoordigd door de nationale en lokale commissies, die regelmatig bijeenkomen om de relevantie van onze activiteiten te waarborgen.

Sinds 1987 werkt IAPS continu aan het ondersteunen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen natuurkunde studenten. Hiermee tracht men de leden bij te staan in hun academisch werk en op professioneel gebied, evenals bij het bespreken van wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vraagstukken. IAPS is een erkende non-gouvernementele organisatie die volledig gerund wordt door studenten van over de hele wereld met een geest van wederzijds begrip en gelijkheid. Leden van IAPS organiseren jaarlijks een internationale conferentie (ICPS) en een natuurkunde wedstrijd (PLANCKS). Daarnaast worden ook bezoeken naar verschillende onderzoeksinstellingen, zomercursussen, uitwisselingsprogramma’s en multinationale bijeenkomsten over de hele wereld georganiseerd.

IAPS werkt met tal van internationale instanties samen zoals: de Europese Natuurkundige vereniging (EPS), het Institute of Physics (IOP), de Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), de American Physical Society (APS) en het informele Forum van de International Student organisaties (IFISO). Bovendien is IAPS actief in het acadmische HOPE netwerk om het natuurkundeonderwijs te verbeteren.